Szukaj planów

grupy
nauczyciela
saliDo głównego serwera z planem ZAWSZE będzie prowadzić adres: http://plan.ii.us.edu.pl
Plan nie jest jeszcze stały i może ulegać zmianie.
Kilka informacji dla pracowników:
 1. Proszę sprawdzać swoje plany tak jak to było do tej pory dla studiów zaocznych (czyli każdy tydzień osobno). W kilku sytuacjach musieliśmy zmieniać ułożenie zajęć właśnie z tygodnia na tydzień.
 2. Proszę równie zauważyć, że niektóre zajęcia zostały podzielone na tygodnie "parzyste" i "nieparzyste". Odpowiedni tydzień wybieramy za pomocą opcji "Wybierz grupę tygodni".
 3. Proszę zerknąć, czy przyporządkowane sale są zgodne z oczekiwaniami.
 4. Wszelkie zmiany w planie wymagają formalnej drogi, tj. pisma do Dziekana z prośbą o zmianę planu.
 5. W ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć proszę o udanie się na portiernie i sprawdzenie, czy posiadają Państwo wszystkie potrzebne upoważnienia do sal, w których prowadzicie zajęcia. Wszelkie niezgodności po uprzednim sprawdzeniu na portierni proszę zgłosić do odpowiednich sekretariatów.
Kilka informacji dla studentów:
 1. Proszę sprawdzać swoje plany dla poszczególnych tygodni. W niektórych przypadkach Państwa zajęcia różnią się z tygodnia na tydzień
 2. Proszę uważnie czytać legendę do planu (w szczególności informacje od prowadzących).
 3. Informatyka I i II stopnia: Przedmioty do wyboru - Student (w ramach limitu liczebnego grupy) wybiera właściwy wariant tak, aby nie kolidował z innymi jego zajęciami
 4. Informatyka niestacjonarna: zajęcia w czwartek są to zajęcia prowadzone w systemie e-lerningu.
 5. Plan zajęć został podzielony na tygodnie "parzyste" oraz "nieparzyste".
 6. Wszelkie zmiany w planie wymagają formalnej drogi, tj. pisma z prośbą o zmianę planu.
 7. Pismo o zmianę planu wystosowują studenci do odpowiedniego Prodziekana ds. Studenckich. W piśmie zawarte muszą być informacje o tym jakie zajęcia, z kiedy i na kiedy przenosimy. Proszę zadbać również o to, aby w tym czasie znaleźć odpowiednią, wolną salę do zajęć oraz aby zachować 15minutowe przerwy pomiędzy zajęciami. Pismo opatruje podpisem prowadzący zajęcia i przedstawiciel studentów. Pismo to po uzyskaniu zgody Dziekana, prowadzący zajęcia, których zmiana dotyczy, dostarcza do planisty.