Grupy \ Matematyka I stopnia
Plan zajęć - Matematyka 1-rok/I stopnia, semestr Sem. zimowy, rok 2020/2021
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Dzień
Grupa
M/ 1 rok/ gr.1A
M/ 1 rok/ gr.1B
M/ 1 rok/ gr.2A
M/ 1 rok/ gr.2B
M/ 1 rok/ gr.3X
M/ 1 rok/ gr.3Y
M/ 1 rok/ gr.4X
M/ 1 rok/ gr.4Y
M/ 1 rok/ gr.1A
M/ 1 rok/ gr.1B
M/ 1 rok/ gr.2A
M/ 1 rok/ gr.2B
M/ 1 rok/ gr.3X
M/ 1 rok/ gr.3Y
M/ 1 rok/ gr.4X
M/ 1 rok/ gr.4Y
M/ 1 rok/ gr.1A
M/ 1 rok/ gr.1B
M/ 1 rok/ gr.2A
M/ 1 rok/ gr.2B
M/ 1 rok/ gr.3X
M/ 1 rok/ gr.3Y
M/ 1 rok/ gr.4X
M/ 1 rok/ gr.4Y
M/ 1 rok/ gr.1A
M/ 1 rok/ gr.1B
M/ 1 rok/ gr.2A
M/ 1 rok/ gr.2B
M/ 1 rok/ gr.3X
M/ 1 rok/ gr.3Y
M/ 1 rok/ gr.4X
M/ 1 rok/ gr.4Y
M/ 1 rok/ gr.1A
M/ 1 rok/ gr.1B
M/ 1 rok/ gr.2A
M/ 1 rok/ gr.2B
M/ 1 rok/ gr.3X
M/ 1 rok/ gr.3Y
M/ 1 rok/ gr.4X
M/ 1 rok/ gr.4Y
Grupa
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
Wstęp do analizy matematycznej, wyk. live online
MSa
Wstęp do analizy matematycznej, wyk. live online
MSa
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
BRo
Wstęp do matematyki, ćw. live online
TPo
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Algebra szkolna I, ćw. live online
AR
Analiza szkolna I, ćw. live online
MZ
Wstęp do algebry i teorii liczb, wyk. live online
BRo
Wstęp do matematyki, wyk. live online
TPo
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
TPo
Wstęp do informatyki - Grupa L1, lab. live online
MKan-Bł
Wstęp do informatyki - Grupa L1, lab. live online
MKan-Bł
Wstęp do informatyki - Grupa L2, lab. live online
GB 1
Wstęp do informatyki - Grupa L2, lab. live online
GB 1
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Wstęp do matematyki, ćw. live online
TPo
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Algebra szkolna I, ćw. live online
AR
Analiza szkolna I, ćw. live online
GŁy
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
WB
Wstęp do informatyki - Grupa L3, lab. live online
ŁR 1
Wstęp do informatyki - Grupa L3, lab. live online
ŁR 1
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Algebra szkolna I, ćw. live online
MN
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
Analiza szkolna I, ćw. live online
MZ
Wstęp do matematyki, ćw. live online
AGl
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
AGl
Wstęp do informatyki - Grupa L5, lab. live online
PB
Wstęp do informatyki - Grupa L5, lab. live online
PB
Wstęp do informatyki - Grupa L4, lab. live online
MKan-Bł
Wstęp do informatyki - Grupa L4, lab. live online
MKan-Bł
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Algebra szkolna I, ćw. live online
MN
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
DS
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
DS
Analiza szkolna I, ćw. live online
DS
Wstęp do matematyki, ćw. live online
AGl
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
ABr
Wstęp do informatyki - Grupa L6, lab. live online
MKan-Bł
Wstęp do informatyki - Grupa L6, lab. live online
MKan-Bł
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
BRo
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
BRo
Wstęp do matematyki, ćw. live online
TPo
Wstęp do matematyki, ćw. live online
TPo
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Ochrona własności intelektualnej, wyk. live online
MaJan
Algebra szkolna I, ćw. live online
AR
Algebra szkolna I, ćw. live online
AR
Analiza szkolna I, ćw. live online
MZ
Analiza szkolna I, ćw. live online
MZ
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
TPo
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
TPo
Wstęp do informatyki - Grupa L2, lab. live online
GB 1
Wstęp do informatyki - Grupa L2, lab. live online
GB 1
Wstęp do informatyki - Grupa L2, lab. live online
GB 1
Wstęp do informatyki - Grupa L2, lab. live online
GB 1
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Wstęp do matematyki, ćw. live online
TPo
Wstęp do matematyki, ćw. live online
TPo
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
RB
Algebra szkolna I, ćw. live online
AR
Algebra szkolna I, ćw. live online
AR
Analiza szkolna I, ćw. live online
GŁy
Analiza szkolna I, ćw. live online
GŁy
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
WB
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
WB
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Algebra szkolna I, ćw. live online
MN
Algebra szkolna I, ćw. live online
MN
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
Analiza szkolna I, ćw. live online
MZ
Analiza szkolna I, ćw. live online
MZ
Wstęp do matematyki, ćw. live online
AGl
Wstęp do matematyki, ćw. live online
AGl
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
AGl
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
AGl
Wstęp do informatyki - Grupa L5, lab. live online
PB
Wstęp do informatyki - Grupa L5, lab. live online
PB
Wstęp do informatyki - Grupa L5, lab. live online
PB
Wstęp do informatyki - Grupa L5, lab. live online
PB
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Wstęp do algebry i teorii liczb, ćw. live online
MN
Algebra szkolna I, ćw. live online
MN
Algebra szkolna I, ćw. live online
MN
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
DS
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
DS
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
DS
Wstęp do analizy matematycznej, ćw. live online
DS
Analiza szkolna I, ćw. live online
DS
Analiza szkolna I, ćw. live online
DS
Wstęp do matematyki, ćw. live online
AGl
Wstęp do matematyki, ćw. live online
AGl
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
ABr
Elementy logiki szkolnej, ćw. live online
ABr
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści

Analiza szkolna I (Czwartek 13:45-15:15) - Analiza szkolna I, Zajęcia odwołane 15.10.2020 r.
Analiza szkolna I (Środa 11:30-13:00) - Analiza szkolna I, Zajęcia odwołane: 14.10.2020 r.
Wstęp do informatyki - Grupa L1 - Wstęp do informatyki - Grupa L1, Zajęcia dla studentów według podanej listy - L1
Wstęp do informatyki - Grupa L2 - Wstęp do informatyki - Grupa L2, Zajęcia dla studentów według podanej listy - L2
Wstęp do informatyki - Grupa L3 - Wstęp do informatyki - Grupa L3, Zajęcia dla studentów według podanej listy - L3
Wstęp do informatyki - Grupa L4 - Wstęp do informatyki - Grupa L4, Zajęcia dla studentów według podanej listy - L4
Wstęp do informatyki - Grupa L5 - Wstęp do informatyki - Grupa L5, Zajęcia dla studentów według podanej listy - L5
Wstęp do informatyki - Grupa L6 - Wstęp do informatyki - Grupa L6, Zajęcia dla studentów według podanej listy - L6
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego