Grupy \ Matematyka I stopnia
Plan zajęć - Matematyka 2-rok/I stopnia, semestr Sem. zimowy, rok 2020/2021
Określ tydzień
Wybierz grupę tygodni:
lub jeden tydzień:
Pokaż wyłącznie zajęcia zdefiniowane dla wybranego tygodnia lub grupy tygodni
Dzień
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Dzień
Grupa
M-Gr. AX/2-rok
M-Gr. BY/2-rok
M-Gr. 2/2-rok
M-Gr. 3/2-rok
M-Gr. 4/2-rok
M-Gr. 5/2-rok
M-Gr. AX/2-rok
M-Gr. BY/2-rok
M-Gr. 2/2-rok
M-Gr. 3/2-rok
M-Gr. 4/2-rok
M-Gr. 5/2-rok
M-Gr. AX/2-rok
M-Gr. BY/2-rok
M-Gr. 2/2-rok
M-Gr. 3/2-rok
M-Gr. 4/2-rok
M-Gr. 5/2-rok
M-Gr. AX/2-rok
M-Gr. BY/2-rok
M-Gr. 2/2-rok
M-Gr. 3/2-rok
M-Gr. 4/2-rok
M-Gr. 5/2-rok
M-Gr. AX/2-rok
M-Gr. BY/2-rok
M-Gr. 2/2-rok
M-Gr. 3/2-rok
M-Gr. 4/2-rok
M-Gr. 5/2-rok
Grupa
Tydzień
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Tydzień
08:00-09:00
08:00-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
Język angielski II, ćw. live online
MaMac MGo
Język angielski II, ćw. live online
MGo
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
TS
Elementy topologii A, wyk. live online
SPl
Elementy topologii A, ćw. live online
SPl
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
TS
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
Algebra liniowa z geometrią A, wyk. live online
AR
Wstęp do matematyki finansów, wyk. live online
AO
Wstęp do matematyki finansów, ćw. live online
AO
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
występowanie:
19.10
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Elementy topologii A, ćw. live online
SPl
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
Wstęp do języka Python, wyk. live online
ŚM
Wstęp do języka Python, ćw. live online
ŚM
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
występowanie:
27.10
Wstęp do matematyki finansów, ćw. live online
AO
Praktyka nauczycielska z matematyki w SP I, ćw
JSa
K-ce Bankowa 14/231
Programy edukacyjne, lab. live online
ASz
Metodyka nauczania I, ćw. live online
JSa
Algebra, ćw. live online
BRo
Analiza matematyczna II, ćw. live online
DS
Dydaktyka matematyki I, ćw. live online
NC
Analiza matematyczna II, wyk. live online
JSi
Analiza matematyczna II, wyk. live online
JSi
Algebra, wyk. live online
BRo
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli I, wyk. live online
SKa
Analiza matematyczna II, ćw. live online
DS
Kultura języka- emisja głosu, ćw. live online
MiKn
występowanie:
14.10
Praktyka nauczycielska z matematyki w SP I, ćw
JSa
K-ce Bankowa 14/231
Metodyka nauczania I, ćw. live online
JSa
Algebra, ćw. live online
BRo
Analiza matematyczna II, ćw. live online
DS
Analiza matematyczna II, ćw. live online
DS
Elementy topologii A, wyk. live online
SPl
Elementy topologii A, wyk. live online
SPl
Elementy topologii A, wyk. live online
SPl
Elementy topologii A, wyk. live online
SPl
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Analiza matematyczna II A, wyk. live online
RB
Algebra liniowa z geometrią A, wyk. live online
AR
Algebra liniowa z geometrią A, wyk. live online
AR
Algebra liniowa z geometrią A, wyk. live online
AR
Algebra liniowa z geometrią A, wyk. live online
AR
Wstęp do matematyki finansów, wyk. live online
AO
Wstęp do matematyki finansów, wyk. live online
AO
Wstęp do matematyki finansów, wyk. live online
AO
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Elementy topologii A, ćw. live online
SPl
Elementy topologii A, ćw. live online
SPl
Elementy topologii A, ćw. live online
SPl
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Analiza matematyczna II A, ćw. live online
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
Wstęp do języka Python, wyk. live online
ŚM
Wstęp do języka Python, wyk. live online
ŚM
Wstęp do języka Python, ćw. live online
ŚM
Wstęp do języka Python, ćw. live online
ŚM
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
występowanie:
27.10
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
występowanie:
27.10
Algebra liniowa z geometrią A, ćw. live online
AR
występowanie:
27.10
Wstęp do matematyki finansów, ćw. live online
AO
Wstęp do matematyki finansów, ćw. live online
AO
Programy edukacyjne, lab. live online
ASz
Programy edukacyjne, lab. live online
ASz
Dydaktyka matematyki I, ćw. live online
NC
Dydaktyka matematyki I, ćw. live online
NC
Analiza matematyczna II, wyk. live online
JSi
Analiza matematyczna II, wyk. live online
JSi
Analiza matematyczna II, wyk. live online
JSi
Analiza matematyczna II, wyk. live online
JSi
Algebra, wyk. live online
BRo
Algebra, wyk. live online
BRo
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli I, wyk. live online
SKa
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli I, wyk. live online
SKa
Kultura języka- emisja głosu, ćw. live online
MiKn
występowanie:
14.10
Kultura języka- emisja głosu, ćw. live online
MiKn
występowanie:
14.10
Legenda
- najechanie na zajęcie z tym znakiem, spowoduje pokazanie całej treści

Algebra liniowa z geometrią A (Poniedziałek 11:30-13:00) - Algebra liniowa z geometrią A, Grupa A. Zajęcia przeniesione z 15.10 na poniedziłaek 19.10 godz. 11:30, występowanie: 19.10
Algebra liniowa z geometrią A (Czwartek 13:45-15:15) - Algebra liniowa z geometrią A, Grupa A. Zajęcia z 15.10 przeniesione na poniedziłaek 19.10 godz. 11:30
Algebra liniowa z geometrią A (Wtorek 09:45-11:15) - Algebra liniowa z geometrią A, Grupa B. Zajęcia przeniesione z dnia 22.10., występowanie: 27.10
Algebra liniowa z geometrią A (Czwartek 11:30-13:00) - Algebra liniowa z geometrią A, Grupa B. Zajęcia w dniu 22.10 odwołane. Przeniesine na wtorek 27.10 w godz. 9:45-1:15.
Analiza matematyczna II A (Czwartek 11:30-13:00) - Analiza matematyczna II A, Grupa A
Analiza matematyczna II A (Czwartek 13:45-15:15) - Analiza matematyczna II A, Grupa B
Elementy topologii A (Środa 09:45-11:15) - Elementy topologii A, Grupa A
Elementy topologii A (Środa 11:30-13:00) - Elementy topologii A, Grupa B
Kultura języka- emisja głosu - Kultura języka- emisja głosu, Pierwsze spotkanie 14.10.2020 r., występowanie: 14.10
Wstęp do matematyki finansów (Wtorek 09:45-11:15) - Wstęp do matematyki finansów, Grupa A - według listy
Wstęp do matematyki finansów (Poniedziałek 13:45-15:15) - Wstęp do matematyki finansów, Grupa B - według listy
Pobierz dane dotyczące planu
plan.ics - dane z zajęciami dla kalendarzy MS Outlook, Kalendarz Google

Jak wprowadzić plan zajęć do MS Outlook, Kalendarza Google oraz do telefonu komórkowego